Solcellekraft en del av den norske energimiksen.

Stadig oftere er økte strømpriser og mangel på elektrisk kraft debattert i Norge.
Landet trenger mer kraft for å dekke etterspørselen og dempe prispress på elektrisk kraft. Kraftunderskuddet i Norge er et faktum allerede i 2027 dersom det ikke gjøres store grep. Regjeringen har derfor omsider innsett av solkraft er en nødvendig del av den nye kraftmiksen til AS Norge. Det er satt som et mål at vi skal produsere 8 TWh med fornybare energi fra sola innen 2030. Det er derfor ikke lenger noen hemmelighet at sola er en energikilde som kan utnyttes mye bedre også i kalde Norge. Ved å produsere 8 TWh med solkraft i Norge vil solkraft være med på å øke forsyningssikkerheten for kraft også året sett under ett selv om solkraft er effektivt ca. 8 måneder i året. Med økt solkraft kan vannkraftprodusentene redusere vannkraftproduksjonen i sommerhalvåret og «spare» på vannet.
For å nå et ganske hårete mål på 8 TWh må vi ta i bruk de store flotte takene vi har tilgjengelig på næringsbygg og driftsbygninger landet rundt. Solcelleanlegg er lønnsomt å bygge ut i dag, og ser vi på markedsanalysene til NVE vil strømpris ligge på ca 80 øre pr kWt produsert energi de kommende årene. En fordel med egenprodusert solkraft er også at man sparer nettleie på kraft som blir produsert. Snitt nettleie er på litt over 40 øre. Så med en besparelse på 1,20,- pr produsert kWt er investering i solcelleanlegg lønnsomt. Anlegget vil være nedbetalt på under 10 år og som eier av et lite solkraftverk vil du ha nesten gratis strøm de neste 20 årene. Dette glemmer de fleste og er du langsiktig vil du tjene godt på å være med på det grønne skiftet og installere solcelleanlegg på ditt tak.