Batteriets rolle i energimiksen

Energilagring blir ofte pratet ned av mange forståsegpåere, «det er ikke lønnsomt» blir det ofte sagt.
For å vurdere om det er lønnsomt for din bedrift å investere i et batteri må man først se på hvilket strømbehov den enkelte bedrift har i dag og om noen få år. Mange bedrifter har et økende strømforbruk så derfor bør det planlegges også i forhold til fremtidige behov.
Har vi nok effekt til den driften vi driver i dag og i nær fremtid? Det spørsmålet bør alle bedriftsledere stille seg. Nå øker etterspørselen etter elektrisk kraft nesten fra dag til dag, og det er ikke noen selvfølge å få den kraften man ønsker, og når man ønsker mer kraft. Det er i dag store utfordringer med å få frem nok effekt til norske bedrifter. Overgang til kun elektrisk kraft og stadig mer bruk av elektriske kjøretøy i norsk industri utfordrer effekttilgang og effekttariffen ved norske bedrifter.
Det blir ofte sagt at tid er penger. Det betyr også at redusert ladetid på kjøretøy også blir viktig for norske bedrifter. Med batteri som en del av energimiksen har du som bedriftsleder mulighet til å styre fleksibiliteten på en annen måte. Å få mer kraft fra det lokale e-verket kan ta flere år og det er ofte behov for ny trafo dersom du skulle trenge mer kraft. Ny trafo og nye kabler inn er dyrt, og det er kunden som får regningen, altså din bedrift. Med batteri kan du ta ned effekttoppene og kanskje klare deg med den effekten du allerede har i eksisterende strømkabler.
De fleste bedrifter har svingninger gjennom døgnet på strømforbruket og med batteri kan du flate ut toppene og sannsynligvis også redusere behovet for utbygging av mer kraft til bedriften din. Med reduksjon av effekttoppene får du lavere strømregning. Nettleien er en del av kraftprisen i dag og nettleien kommer til å stige i årene som kommer. Det er 100 % sikkert med tanke på at det skal investeres over 100 milliarder kroner i det norske strømnettet. Nettleien i dag er på ca. 40 øre landet sett under ett.
En del bedrifter produserer mer solkraft på eget tak enn det de selv bruker i sanntid. Da kan man lagre strøm på eget batteri for de timene i døgnet det ikke er solkraftproduksjon. Det er perfekt for distribusjonslager som har store flate tak og relativt lavt strømforbruk. Mange distribusjonslager ser at de vil trenge mer strøm de kommende årene og da er solcelleanlegg og batteri en løsning som er bra. Effekttoppene kommer til å stige når mange kjøretøy lader samtidig.
Batteri er en del av energimiksen allerede i dag så det er fult ut mulig å løse de utfordringer de bedrift står overfor.