Solceller på fasaden er en fornuftig investering

 

Solcellepanel på fasaden av bygg viser seg som en positiv energikilde i Norge, som er lønnsom på lik linje som takmonterte solcelleanlegg. Det er i dag montert opp mange solcelleanlegg som viser at fasademonterte anlegg faktisk har noe for seg. En del bedrifter har stort forbruk av strøm om da kan en kombinasjon av fasademonterte paneler og takmonterte paneler være ideelt. Takmonterte paneler virker best på sommeren når solen står høyt på himmelen.

Fasademonterte paneler har best virkningsgrad på morgenen når solen står lavt og i vinterhalvåret når solen står lavt på himmelen de få timene solen er oppe. Noe av grunnen til at fasademonterte paneler fungerer godt er det direkte sollyset som treffer solcellepanelene direkte uten for stor vinkel på solstrålene på morgenen og på vinteren. Direkte solinnstråling på fasaden gir en god solenergiproduksjon. Den kalde klare vinterluften er også bra med tanke på energiproduksjon. Et kjølig solcellepanel produserer bedre enn et varmt solcellepanel, så Norges kjølige klima er langt bedre enn et varmt klima i Sør-Europa. Slik sett er det Nordiske klimaet godt for solenergi produksjon.

Grafen under viser et bygg med både takmonterte paneler og fasademonterte paneler. Bygget er eid av Norgesgruppen og står i Innlandet fylke. Den blå linjen viser takmonterte solcellepaneler montert i øst-vest konfigurasjon og den røde viser fasademonterte paneler montert mot sør.    

 Fasade og takmontert solcelleanlegg

Bygget har tilnærmet null produksjon fra taket i vintermånedene og fasaden er noe bedre helt frem til april hvor taket produserer bedre. Fasaden som har produksjon i vintermånedene, bidrar godt økonomisk da strømmen som produseres er langt dyrere å kjøpe inn på vinteren. Det har vi sett etter at Norge har blitt en del av det europeiske kraftnettet. Grafen viser at fasademonterte og takmonterke solcellepaneler fungerer godt sammen på et og samme bygg. Nå som strømforbruket øker i de fleste bygg fordi mange trenger strøm til opplading av kjøretøy er det god butikk å installere solcellepaneler. Viser det seg at du enkelte timer i døgnet har overproduksjon kan du velge å lagre strøm på eget batteri eller å selge strømmen ut på markedet til spotpris.

Når du som eier av bygg skal vurdere fasademontering bør du først se om bygget har en god og stor fasade mot sør. Lav sol kan også bli hindret av en åskam, et skogholt og andre bygg som skygger i vintermånedene.

Er det lite skygge på bygget på vinterdager så bør det være en enkel sak å ta beslutning og å investere i et solcelleanlegg. Vi i Nordic Solergy har gode innfestningssystemer i bygget om det er i tre, betong eller det er et stålbygg med plater eller sandwichelementer. Er det et nytt bygg som er under planlegging kan bygnings integrerte solcellepanel også være en del av byggets fasade. Bygnings Integrerte paneler vil da kunne erstatte andre type fasadeplater. På fagspråket kalles disse panelene BIPV (building-integrated photovoltaics.)   

Ønsker å mer informasjon om solkraftproduksjon ta kontakt med oss i Nordic Solergy eller kontakt din installatør.