Nyheter fra Elektro24-7

Tilbyr fullfinansierte solcelleanlegg

Publisert 

Nordic Solergy er den første distributør i Norge som tilbyr fullfinansiering av solcelleanlegg for næringskunder. Det betyr at investeringskostnadene ikke lenger er et hinder for bedrifter som ønsker kortreist energi og et grønnere bygg. - Det er et godt salgsargument for installatøren for å selge inn og montere solcelleanlegg på flere tak, sier daglig leder Fred Martin Langøy.

Mange gårdeiere og leietagere ser seg ikke tjent med å ta investeringen i et solcelleanlegg på egen regning, men nå gjør det Fredrikstad-baserte selskapet Nordic Solergy det, som en del av sin totalløsning.

- Med høyt rentenivå og mye usikkerhet i markedet, sitter investeringene for mange næringsaktører lenger inne. Vi har tatt grep for at det ikke skal være et hinder i det grønne skiftet, som gjør det enklere for den lokale installatør å selge flere solcelleinstallasjoner.

Fred Martin Langøy.
Fred Martin Langøy.

Økt etterspørsel

Langøy minner om at det er stor sannsynlighet for at alle nye bygg i framtiden vil ha krav på seg til å ha solcelleanlegg som en del av energimiksen.

 

- Det vil også øke etterspørselen etter solcelleanlegg på eksisterende bygg, så det er bedre å ta tak og lære seg denne delen av faget i stedet for å takke nei til gode og lønnsomme prosjekter.

 

Det eneste kravet Nordic Solergy setter er at gårdeier og eller leietager kjøper tilbake strømmen som produseres på taket i en langtidskontrakt til fast pris pr kWt. Med løsningen er det ingen forskuddsbetaling, ingen investering, ikke noe vedlikehold og ansvar i forhold til installasjonen. Vedlikeholdet tar installatør, som sørger for at anlegget virker i 30 år. 

- Installatøren leverer et solcelleanlegg til konkurransedyktige priser og fakturerer Nordic Solergy for leveransen. Gårdeier og leietager mottar en avregning hver måned på kjøpt energi. Nordic Solergy henter via vår partner Eida Energi data fra målere og undermålere i bygget som viser kjøpt energi fra nettet og produsert energi fra taket, forklarer han.

Kan kjøpe anlegget

Eventuell overskuddsenergi som ikke blir brukt i bygget, selges ut på nettet for spotpris og inntektene tilfaller Nordic Solergy. Etter kontraktens løpetid vil gårdeier kunne kjøpe tilbake solkraftverket til en minimalt avtalt sum.

- Da har anlegget fortsatt en levetid på 5-10 år, som bør gjøre dette både lønnsomt og attraktivt for gårdeier.

Langøy minner om at solenergi gir kortreist strøm og gir ingen nettleie på produsert solenergi.

- Nettleien er på vei oppover i Norge, så det er et betydelig beløp å spare på dette.

At solenergi også gir bygget en bedre energiklasse og man får et mer attraktivt bygg for leietagere, bør også være et godt salgsargument for installatørene, mener han.

Ledende leverandører

Nordic Solergy samarbeider med flere ledende produsenter av solcellepaneler, batterier og tilhørende utstyr, og kan forestå hele installasjonen og oppfølgingen.

- Våre produkter har riktig CE-merking for vårt marked, og innehar de rette formaliteter på plass for å bli solgt i et krevende Nordisk marked. Vi jobber med aktører som kan etterleve sporbarhet og trygghet bakover i verdikjeden. Dette er noe vi har et aktivt forhold til og som vi har høyt fokus på ved valg av partnere, påpeker Langøy.