Bør installatører satse på solcelle installasjoner?

På lik linje med el-tavler, elbillading og belysning er solcelleanlegg noe enhver moderne installatørbedrift bør ta inn i sitt sortiment. En del installatørbedrifter har allerede holdt på med solenergi noen år, og de er godt fornøyde med tilveksten av et nytt forretningsområde. Nordic Solergy som importør ser en voldsom vekst i salget av solcelleanlegg både mot private og næringsbygg. Det ser ut som at veksten fortsetter de neste årene og behovet for flere hender som kan montere opp solkraftverkene er økende. Markedet i Norge hadde en vekst på 100 % i 2023, og veksten er spådd til å vokse 100 % også i 2024. Hovedsakelig da innen næringssegmentet.

Det grønne skiftet gjør at stadig flere selskaper ønsker å være noe selvforsynt med elektrisk kraft. Det er både bærekraftig og ikke minst god lønnsomhet i å ta i bruk solcelleanlegg. Verdien på bygget stiger med solcelleanlegg, nettleien blir lavere og strømregningen blir lavere året sett under ett.

Solcelleanlegget på et næringsbygg produserer også meste energi når det er mest aktivitet i bygget, nemlig på dagtid.

En fremtidsrettet installatørbedrift bør ta inn over seg at det er stor sannsynlighet for at alle nye bygg både private og næringsbygg vil ha krav på seg til å ha solcelleanlegg som en del av energimiksen. Det vil også øke etterspørselen etter solcelleanlegg på eksisterende bygg, så det er bedre å ta tak og lære seg denne delen av faget i stedet for å takke nei til gode og lønnsomme prosjekter.

Som leverandør av komplette solcelleanlegg vil vi i Nordic Solergy gi gode produktråd og overføre kunnskap om våre produkter til deg og dine elektrikere. Med oppdatert kunnskap om forskrifter, og med litt kursing vil alle installatørbedrifter være skikket til å sette opp solcelleanlegg etter gjeldene krav.

Med tanke på målsettingen til norske myndigheter om å produsere 7-8 TWh med solenergi innen 2030 så trenger vi alle med på laget for å få det til. I 2023 ble det produsert ca. 175 GWh med solenergi ifølge Elhub, så det er en del jobb som skal gjøres de neste årene for å komme på i terrawatt klassen.

Velkommen med på den grønne bølgen hilsen oss i Nordic Solergy.